Pages - Menu- inbox

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

TEM ngày trước ( TT )


~.~.~

Ngày 10/12/1968 phát hành bộ tem “Năm quốc tế nhân quyền”
~.~.~
Ngày 11/12/1968 phát hành bộ tem “Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc”
~.~.~

Ngày 15/12/1968 phát hành bộ tem “Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt”~.~.~
Ngày 23/03/1969 phát hành bộ tem “Phụ nữ Việt nam”


~.~.~

Ngày 01/06/1969 phát hành bộ tem “Chiến dịch chiêu hồi”
~.~.~
Ngày 09/06/1969 phát hành bộ tem “Dân chủ và pháp trị”

~.~.~

Ngày 10/07/1969 phát hành bộ tem “Bưu chục lưu động đầu tiên”~.~.~
Ngày 29/08/1969 phát hành bộ tem “Dân tộc thiểu số Việt Nam”
~.~.~
Ngày 20/09/1969 phát hành bộ tem “Tổng động viên”

~.~.~
Ngày 29/10/1969 phát hành bộ tem “Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế”
~.~.~
Ngày 02/01/1970 phát hành bộ tem (tem cuộn khổ nhỏ, máy tự động) “Lăng Minh Mạng”

~.~.~

Ngày 15/01/1970 phát hành bộ tem “Các loại chim” gồm 04 mẫu (tem dị hình hình tam giác).http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254904814.jpg

~.~.~
Ngày 31/01/1970 phát hành bộ tem “Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân”


~.~.~
Ngày 13/03/1970 phát hành bộ tem "Y phục cổ truyền Việt Nam"

~.~.~

Ngày 26/03/1970 Kỷ niệm ngày ban hành "Luật người cày có ruộng"
~.~.~
Ngày 10/06/1970 phát hành bộ tem "Tái thiết cố đô Huế"
~.~.~
Ngày 29/08/1970 phát hành bộ tem "Người cày có ruộng"~.~.~

Ngày 15/09/1974 phát hành bộ tem "Tái thiết khu gia cư"~.~.~
Ngày 03/140/1970 phát hành bộ tem "Năm năng suất Á châu"~.~.~

Ngày 16/11/1970 phát hành bộ tem "Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu"~.~.~
Ngày 30/11/1970 phát hành bộ tem "Năm quốc tế giáo dục 1970"


~.~.~

Ngày 08/12/1970 phát hành bộ tem “Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9”~.~.~
Ngày 09/12/1970 phát hành bộ tem “Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6” gồm 01 mẫu


~.~.~

Ngày 12/01/1971 phát hành bộ tem “Vũ điệu dân tộc Việt Nam”~.~.~
Ngày 26/03/1971 phát hành bộ tem “Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng”
~.~.~
Ngày 06/06/1971 phát hành bộ tem “Người phu trạm thuở xưa”
~.~.~
Ngày 19/06/1971 phát hành bộ tem “ Ngày quân lực”

~.~.~
Ngày 20/08/1971 phát hành bộ tem “Thú rừng Việt Nam”
~.~.~
Ngày 28/09/1971 phát hành bộ tem “Mùa gặt”~.~.~

Ngày 09/10/1971 phát hành bộ tem “Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế”~.~.~
Ngày 16/11/1971 phát hành bộ tem “Các loại cá”


~.~.~

Ngày 20/12/1971 phát hành bộ tem “Phát triển bưu chính nông thôn”~.~.~
Ngày 10/01/1972 phát hành bộ tem “Phát triển ngư nghiệp”
~.~.~
Ngày 28/01/1972 phát hành bộ tem “Vua Quang Trung”
~.~.~
Ngày 04/02/1972 phát hành bộ tem "Cộng đồng phát triển"~.~.~
Ngày 26/03/1972 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"
~.~.~
Ngày 18/04/1972 phát hành bộ tem "20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971"
~.~.~
Ngày 05/05/1972 phát hành bộ tem "Cụ đồ nho"
~.~.~
Ngày 15/06/1972 phát hành bộ tem "Nhân dân tự vệ"~.~.~

Ngày 10/07/1972 phát hành bộ tem "Công khố phiếu"
~.~.~
Ngày 14/08/1972 phát hành bộ tem "Lính thú đời xưa"~.~.~

Ngày 01/09/1972 phát hành bộ tem "Người thương binh"
~.~.~

Ngày 10/11/1972 phát hành lần thứ 2: bộ tem "Mùa gặt"

~.~.~

Ngày 25/11/1972 phát hành bộ tem "Bình Long anh dũng"~.~.~

Ngày 30/11/1972 phát hành bộ tem "Năm quốc tế phát triển sách"

~.~.~

Ngày 18/02/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000"
~.~.~
Ngày 24/02/1973 phát hành bộ tem "Chiến thắng Quảng Trị"

~.~.~

Bì thư kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 10/03/1973


~.~.~

Ngày 23/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày khí tượng thế giới"~.~.~

Ngày 26/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"

 

~.~.~

Ngày 08/04/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973"
~.~.~
Ngày 17/05/1973 phát hành bộ tem "Ngày viễn thông thế giới"~.~.~

Ngày 06/11/1973 phát hành bộ tem "Phát triển quốc gia"~.~.~
Ngày 20/12/1973 phát hành bộ tem "Con trâu"


~.~.~

Ngày 29/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền"~.~.~

Ngày 31/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tê"~.~.~
Ngày 13/01/1974 phát hành bộ tem "Cô lái đò"~.~.~
Ngày 28/01/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm ngày chiến hữu đồng minh"
~.~.~
Ngày 27/02/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hai bà Trưng"


~.~.~
Ngày 26/03/1974 phát hành bộ tem "Ngày nông dân"~.~.~
Ngày 02/04/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hùng Vương"
~.~.~

Ngày 14/04/1974 phát hành bộ tem "Thư viện Quốc gia"


~.~.~
Ngày 01/06/1974 phát hành mẫu tem "Thương binh" in lại giá tiền

~.~.~

Ngày 22/06/1974 phát hành bộ tem "Ngày quốc tế viện trợ"~.~.~

Ngày 02/07/1974 phát hành mẫu tem "Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng" in lại giá tiền

~.~.~

Ngày 12/07/1974 phát hành bộ tem "Du lịch"
~.~.~
Ngày 18/08/1974 phát hành bộ tem "Hoa lan"


~.~.~

Ngày 01/08/1974 phát hành mẫu tem "Vũ điệu dân tộc" in lại giá tiền

~.~.~

Ngày 01/10/1974 phát hành bộ tem phạt "Các loại bướm" in lại giá tiền

~.~.~

Ngày 09/10/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm đệ bách chu niên liên hiệp bưu chính quốc tế"


~.~.~
Ngày 18/11/1974 phát hành mẫu tem "Ngày khí tượng quốc tế" và mẫu tem "Ngày viễn thông thế giới" in lại giá tiền

~.~.~

Ngày 01/01/1975 phát hành mẫu tem "Mùa gặt" và mẫu tem "Kỷ niệm 50 năm Interpol" in lại giá mặt


~.~.~

Ngày 05/01/1975 phát hành bộ tem "Di tích lịch sử"~.~.~
Ngày 14/01/1975 phát hành bộ tem "Hội nghị quốc tế nhi đồng và phát triển quốc gia ICCND"


~.~.~

Ngày 26/01/1975 phát hành bộ tem "Thú vui ngày tết"~.~.~
Ngày 23/02/1975 phát hành bộ tem "Hát bộ"

~.~.~
Ngày 26/03/1975 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"~.~.~

Ngày 01/04/1975 phát hành mẫu tem "Chiến hữu đồng minh" in lại giá mặt


~.~.~
Ngày 01/04/1975 phát hành mẫu tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế" in lại giá mặt


~.~.~

Ngày 25/04/1975 phát hành mẫu tem "Phát triển quốc gia" in lại giá mặt


(ST)

__._,_.___

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét