Pages - Menu- inbox

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Vài hình ảnh mùa thu Seattle

Xin chia sẻ vài hình ảnh mùa thu Seattle của nhiếp ảnh gia người Việt Nguyễn Long Bạch.


Ngoài chụp hình, Ông Nguyễn Long Bạch cũng là một phi công vì thế người thường ít người chụp được những hình như của ông


Elliott Bay Marina, Seattle, Washington

Elliott Bay Marina, Seattle, Washington


zig zag trail Beacon Avenue Seattle

zig zag trail Beacon Avenue Seattle


Lake Washington Blvd, Seattle, Washington

Lake Washington Blvd, Seattle, Washington



Park on the Lid, Interstate 90,Mercer Island, Washington

Park on the Lid, Interstate 90,Mercer Island, Washington


Colorful Playground




Japanese Garden, Washington Park Arboretum, Seattle, Washington

Japanese Garden, Washington Park Arboretum, Seattle, Washington



Foster Island Arboretum, Washington

Foster Island Arboretum, Washington



State Route 203 in autumn, Duvall,Washington

State Route 203 in autumn, Duvall,Washington



Crescent Lake, Snoqualmie River, Washington

Crescent Lake, Snoqualmie River, Washington



Shorts School Road Home, Snohomish River Valley, Washington

Shorts School Road Home, Snohomish River Valley, Washington




Snoqualmie Falls, Salish Lodge, Snoqulamie, Washington

Snoqualmie Falls, Salish Lodge, Snoqulamie, Washington



Oxbow Lake Snoqualmie River Valley Washington Standard e-mail view.jpg

Oxbow Lake Snoqualmie River Valley Washington



Small town of Index, Fall Colors on Skykomish River, Washington

Small town of Index, Fall Colors on Skykomish River, Washington



Highland Park Sw, Seattle, Washington

Highland Park Sw, Seattle, Washington - hình chụp 5/11/2012



colorful farm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét