Pages - Menu- inbox

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tấm lòng nhân ái .


M CÔI
Ba mất.
Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về ở với Nội.
Nội già. Nó làm tất cả.
Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi!
Có người hỏi: "Mày có buồn không?".
Nó yên lặng nhìn xa xăm...

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn.
Nội nhìn nó ngạc nhiên...
Nó ngậm ngùi: Con còn có Nội – nó chẳng còn ai.....

(Sưu tầm)

1 nhận xét: