Pages - Menu- inbox

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Chiêm ngưỡng cực quang bầu trời Bắc Cực về Đêm


Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.......


1
The effect known as the aurora borealis (or the northern lights), is a natural light display in the sky particularly in the high latitude (Arctic and Antarctic) regions, caused by the collision of energetic charged particles with atoms in the high altitude atmosphere.

The effect known as the aurora borealis (or the northern lights), is a natural light display in the sky particularly in the high
latitude (Arctic and Antarctic) regions, caused by the collision of energetic charged particles with atoms in the high altitude
atmosphere.
2
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

3
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

4
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

5
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

6
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

7
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

8
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

9
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

10
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

11
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

12
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

13
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

14
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

15
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)

16
 The Northern Lights are a beauty words cant begin to describe (16 HQ Photos)
Mời quí thân hữu xem qua Youtube :
http://paulawhite.org/_eblast/2012/06-26-wholeness/click_here.png
"http://www.youtube.com/embed/F_hqoVIB6Kg"

2 nhận xét: