Pages - Menu- inbox

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

HÌNH ẢNH ĐÊM SAIGONHÌNH ẢNH SAIGON qua máy ảnh người nước ngoài
Những hình ảnh toàn cảnh về một Sài Gòn "chọc trời" và rực rỡ ánh sáng do các tay máy trong và ngoài nước thực hiện sẽ khiến người xem hài lòng.
““
Tác giả: David Phan (Flickr).
““
Tác giả: Cafe da (Flickr).
““
Tác giả: Cafe da (Flickr).
““
Tác giả: Nikon-kid (Proguide.vn).
““
Tác giả: David Phan (Flickr).
““
Tác giả: Haivuong Studio (Flickr).
““
Tác giả: TranBaoHoa (Xomnhiepanh.com).
““
Tác giả: lequanghoang1203 (Flickr).
““
Tác giả: LOGO400 (Flickr).
““
Tác giả: LOGO400 (Flickr).
““
Tác giả: Max (Flickr).
““
Tác giả: VTCN (Saigonphoto.net).
““
Tác giả: Michaelhuy (Flickr).
““
Tác giả: Monte (Flickr).
““
Tác giả: Nguyen The Duong (Flickr).
““
Tác giả: Nguyenhoanglevi (Flickr).
““
Tác giả: YU3001 (Flickr).
““
Tác giả: Vietnguyen (Xomnhiepanh.com).
““
Tác giả: Paul Nguyen (Flickr).
““
Tác giả: Adam Thyer (Flickr).
““
Tác giả: JetHuynh (Flickr).
““
Tác giả: Max (Flickr).

2 nhận xét: