Pages - Menu- inbox

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Các kiểu cười .

Khó có thể kìm lòng trước vẻ mặt của cô bé con.
Khó có thể kìm lòng trước vẻ mặt của cô bé con.
Cố cười hết cỡ.
Cố cười hết cỡ.
Làm mặt xinh.
Làm mặt xinh.
Cố giữ vẻ mặt nghiêm trang mà không nổi.
Cố giữ vẻ mặt nghiêm trang mà không nổi.
Điệu tán tỉnh.
Điệu tán tỉnh.
Đứng hình.
Đứng hình.
Nhếch mép.
Nhếch mép.
Khoảng cách giữa buồn và vui.
Khoảng cách giữa buồn và vui.
Vừa cười vừa diễn.
Vừa cười vừa diễn.
Diệp Chi sưu tầm

2 nhận xét: