NHỮNG TƯỞNG . . .
Chỉ có NGƯỜI mới BIẾT HÔN ,ai dè ...