Pages - Menu- inbox

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Tết trang sách.


Tết tóc và... tết trang sách.Math Monahan sử dụng những cuốn từ điển toàn thư Britannica "kinh điển" để "tết" ( Kết ) những trang sách với nhau, cho ra đời tác phẩm sáng tạo theo cách hoàn toàn mới.

Không cần nói gì nhiều, mời bạn xem chùm ảnh dưới để có liên tưởng thú vị hơn giữa việc tết tóc và... tết trang sách.

(Nguồn tham khảo: Between)

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 17

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 18

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 19

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 20

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 21

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 22

Thế giới thần tiên hiện lên từ những trang sách cũ 23
Sưu tầm : NET

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét