Pages - Menu- inbox

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

MANG VĂN HÓA LÊN... CƠ THỂ NUDE


MANG VĂN HÓA LÊN... CƠ THỂ NUDE
Sự kết hợp của nghệ sĩ Pháp - Morocco Yasmina Alaoui và nhiếp ảnh gia thời trang Marco Guerra đã tạo ra các tác phẩm nhiếp ảnh đặc biệt: Những hoa văn ảnh hưởng từ văn hóa và tôn giáo kết hợp cùng kiến trúc được tô điểm lên trên cơ thể của những người mẫu nude.

(Nguồn tham khảo: Lunatica Desnuda)
Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 15

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 16

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 17

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 18

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 19

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 20

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 21

Đỏ mặt xem các tác phẩm body painting "nhạy cảm" 22

1 nhận xét: