Pages - Menu- inbox

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Xứ Guinea có cái lạ về săn sóc “chim”


  Xứ Guinea có cái lạ về săn sóc “chim”


Theo kinh nghiệm của người xứ Guinea khuyên những khách du lịch đàn ông nếu muốn mua “ống trùm chim” lớn hay nhỏ thì tùy theo tuồi tác,
Trẻ tuổi hay sồn sồn thì nên mua ” ống trùm chim” loại lớn vì khi gặp đàn bà con gái ngoài đường rồi hứng tình bất tử nó giương lên cũng không ai biết…nếu ai đó quan sát kỹ thì mới thấy cái ống nó nhúc nhích.
Còn những người lớn tuổi độ cương cứng của của thằng nhỏ giảm đi  thì nên mua “ống trùm chim” loại nhỏ nó mới che được vì khít khao với độ teo của thằng nhỏ,nếu mua cái to sẽ không che kín được vì lý do nó bị sút ra hoài…
Các bô lão đeo cái này về Việt Nam các em sẽ chạy hết…..

4 nhận xét: