Pages - Menu- inbox

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012 EM LÊN THĂM


Áo đỏ lên Đà Lạt
Bừng sáng một góc đồi
Thì thầm cùng hoa cỏ
Ấy ..hạnh phúc đời tôi .

Bb
9/2012

2 nhận xét: