Pages - Menu- inbox

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Trung thu 2012

   Màu Trăng


Trăng có bao giờ cũ
Cứ mới như thuở nào
Tình có bao giờ phai
Đậm đà theo năm tháng
.

Bb

2 nhận xét: