Pages - Menu- inbox

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013


XEM KHÔNG CƯỜI KHÔNG LẤY TIỀN:
KHI ĐỘNG VẬT CŨNG BIẾT "CHƠI XẤU"


Sống trên đời không sao thoát khỏi những ganh tị, đâm thọt sau lưng... và với động vật cũng không ngoại lệ. Cùng xem "họ" chơi xấu nhau ra sao nhé!

20 Animals That Are Huge Jerks
Liếng khỉ thật á

20 Animals That Are Huge Jerks
Hớt tay trên nà

20 Animals That Are Huge Jerks
Ăn không được thì đánh nè

20 Animals That Are Huge Jerks 
Chó không được vào

20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Thông minh gớm

20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Để yên tớ ngủ chút

20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Chơi xấu nà

20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks 
Lớn ăn hiếp nhỏ nè

20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Chỗ dành cho 2 đứa thôi à!

20 Animals That Are Huge Jerks
Chơi kỳ quá! Chỗ ngủ không phải restroom!
**********************************


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét