Pages - Menu- inbox

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Albert Einstein

Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị
Albert Einstein nhấn mạnh "Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò". Ông còn cho biết không phải là mình quá thông minh mà do ông nghiên cứu vấn đề lâu hơn người khác mà thôi. Bên cạnh đó Einstein cho rằng trí tưởng tượng mới là tất cả, nó còn quan trọng hơn cả kiến thức.
10 điều n�n học từ Albert Einstein (1)

1 nhận xét: